Satış Politikası

Satış Politikası

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3 üncü maddesi uyarınca,SanatMahal Sahne ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.  (“SanatMahal”) ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır. SanatMahal olarak hedefimiz; biletinizi en kısa sürede, en kolay şekilde satın almanızı sağlamaktır. Aşağıdaki Satış Politikamızı ve Satış Sözleşmemizi, müşteri olarak sizi memnun kılacak ve sanatmahal.com.tr'deki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarladık. Bu Satış Politikası ve Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Web sitemize üye olarak ve/veya bilet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Satış Politikası ve Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi bir bilet alım işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, Yardım sayfasını ziyaret etmenizi ve/veya bizimle sitemizde belirtilen iletişim numaralarından iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden bilet satın alarak ve siparişinizi onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden bilet satın aldığınızda, etkinlik biletleri ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

Ayrıca, siparişinizi onaylayarak; bileti satın almadan önce; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “bilet satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

Bilet Satış Şart ve Koşulları

1. Satış işlemi akabinde veya satılan biletlerin kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda; değiştirme ya da para iadesi yapma zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Sayılan bu hallere ilişkin karar verme yetkisi tamamen SanatMahal’e aittir. Biletlerinizi aldığınızda lütfen bunları güvenli bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle biletlerin zarar görebileceğini lütfen unutmayınız. Sanatmahal.com.tr'den bilet satın alırken her bir etkinlik için önceden belirlenmiş sınırlı sayıda bilet alma hakkınız vardır. Bu sayı, ilk satın alım sayfasında belirtilmektir. Bu uygulama ile haksız bilet alımlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

2. Yapmış olduğunuz bilet satın alım işlemiyle ilgili bilgi için bizimle temasa geçerek siparişinizin tamamlanması sırasında size verilen sipariş numarasını bildiriniz.

3.  Satın almış olduğunuz bilet SanatMahal’in malı olmaya devam etmekte olup; dilendiğinde üzerine basılı ücreti iade etmek suretiyle geri alınabilen ve giriş reddedilebilen kişisel bir izin niteliğindedir. Satın alan, bu biletin münhasıran şahsi kullanım için satın alınmış olduğunu ve (SanatMahal tarafından açıkça izin verilmiş olması hariç) hiçbir iş veya ticari faaliyetin bir unsurunu teşkil etmek üzere satın alınmadığını beyan ve taahhüt eder. Özel olarak, bilet satılamaz, ilave ücretle olsun diğer şekilde olsun satışı teklif edilemez; reklam, (yarışma ve çekilişler de dahil) promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyata satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesi veya diğer telafi olmaksızın bilete el koyma veya iptal için haklı sebep teşkil eder.

4. Biletlerinizi kontrol yükümlüğü size aittir. Kural olarak, tüm bilet satışları kesin ve iadesizdir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, SanatMahal geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda SanatMahal’in belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. SanatMahal tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda SanatMahal hiçbir sorumluluk üstlenmez.

İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerin Sanat Mahal’e fiili olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Fiili olarak teslim edilmeyen biletlere ilişkin olarak bilet bedeli iadesi yapılmamaktadır ve bu kapsamda SanatMahal hiçbir şekilde sorumlu değildir. İptal edilen veya değişiklik yapılan etkinliklerle ilgili daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz. 

5. Bu bilet SanatMahal’in kural ve düzenlemelerine tabi olarak tanzim olunmuştur. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birinin ihlali ya da hasar, rahatsızlık veya yaralanmaya sebep olması muhtemel davranışlar içinde olmanız durumunda SanatMahal sizi mekan dışına çıkarma hakkına sahiptir.

6. SanatMahal’in, kural ve düzenlemelerinin herhangi bir ihlali durumunda ilgili müşterinin girişini engelleme hakkını saklı tutar, SanatMahal müşterilerin güvenliğini temin amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapabilir.

7. Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar SanatMahal’in belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bilet kontrolünden sonra dışarı çıkıp tekrar girilmemesi genel esastır.

8. Geç kalanların, etkinlikte verilen uygun bir ara sırasında girişine imkan verilmesi tamamen SanatMahal’in belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Geç kalanların içeriye alınması konusunda SanatMahal hiçbir garanti veremez ve sorumlu değildir.

9. Kayıp veya çalınan biletlerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Zarar görmüş, çalınmış, kaybedilmiş biletlerin tekrar basılması, değiştirilmesi ve/veya iade edilmesi tamamen SanatMahal’in kararına bağlıdır.

10. SanatMahal, hiçbir şekilde para iadesi veya bilet değiştirme zorunluluğu olmaksızın programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

11. Fotoğraf makinesi veya kayıt ekipmanlarının kullanımı SanatMahal’in belirlediği Kural ve Düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanları, lazer kalemi, cep telefonu, (engellilere kılavuzluk edenler hariç) köpekler ve müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin etkinlik mekanına sokulması yasaktır.

12. SanatMahal, şahsi eşyalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

13. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymete haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup; SanatMahal, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutar.

14. Bilet hamilleri, izleyiciler olarak ses ve görüntü kaydedilmesine işbu suretle muvafakat ederler.

15. Biletler, kişi başına, kredi kartı başına belli bir maksimum adet ile sınırlandırılabilecek olup bazı etkinliklerde hane başına sınırlamaya da gidilebilir. Bu adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme hakkımızı saklı tutarız.

16. SanatMahal internet sitesi İngilizce ve Türkçe dillerinde inşa edilmiştir. Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınacaktır. 

17. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabi olup; Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 11. Maddesinin (f) bendi gereği mesafeli sözleşmelerde uygulanan esas ve usullere tabi değildir. SanatMahal; biletinizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz.

İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden bilet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm olduğunu da belirtiriz