TİYATRO
ODA VE ADAM

“Oda ve Adam” ifadesini gündelik yaşamın içindeki kuytu ayrıntılarda bulan aşka ve ilişki olasılığına dair. Oyun, temelde kadın ve erkeğin birbirini hem tamamlayıcı hem de yadsıyıcı bakış açılarından ayrı ayrı anlatan bir metne dayanıyor “Oda ve Adam” monolog ve diyalogun, sokak dili ve entelektüel dilin, yalın ve karmaşığın, yalnız ve kalabalığın, mümkün ve imkansızın, imge ve gerçeğin, kadın ve erkeğin muğlak ve geçişken ama aynı zamanda gerilimli sınırlarında dolaşıyor. Hem yalın bir öyküyü takip etmenin gayretiyle hem de bir dil, ses, beden ve imge harmanının çok katmanlı çağrışım alanlarıyla karşı karşıya bırakmaya çalışıyor izleyiciyi. Bir ucunda gerçekle düş arasındaki ufuk çizgisi, diğerinde kadın, erkek ve imge arasındaki iç ilişki.
En iyisi olan biteni yeniden kurgulamak.

FOTOĞRAF VE VİDEOLARMetin
Eric de Volder
Yöneten
Mesut Arslan
Dramaturji
Ata Ünal
Çeviren
Şaban Ol
Oyuncular
Nergis Öztürk, Engin Hepileri
26 MART 2016 20:30


Süre: 60 Dakika, Tek perde

Öğrenci: 25 TL
Tam: 35 TL